Geschäftsstelle

ADO-Geschäftsstelle, Inga Budde

Die Geschäftstelle ist durch Frau Inga Budde besetzt.

Inga Budde | ADO Geschäftsstelle
Carl-Neuberg-Str. 1
30625 Hannover
Tel.: +49 511 532 7678
E-Mail: geschaeftsstelle@ado-homepage.de

ADO | Geschäftsstelle • Carl-Neuberg-Str. 1 • 30625 Hannover • Tel.: 0511 532 7678 • E-Mail: geschaeftsstelle@ado-homepage.de
ADO | Leitliniensekret. • Carl-Neuberg-Str. 1 • 30625 Hannover • Tel.: 0511 532 7681 • E-Mail: info@hautkrebs-leitlinien.de